19 Mayıs için bildiri yayınlayan Bahçeli'den Sinan Oğan göndermesi: Olmayan siyasi gücünü varmış üzere gösteren fırsatçı acizler

19 Mayıs için bildiri yayınlayan Bahçeli’den Sinan Oğan göndermesi: Olmayan siyasi gücünü varmış üzere gösteren fırsatçı acizler

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Lideri Sayın Devlet Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle yazılı açıklama yayımladı.

“BAĞIMSIZLIK MEŞALESİNİ TUTUŞTURAN BİRİNCİ KIVILCIM”

Bahçeli yaptığı açıklamada şu tabirler kullanıldı: “Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basması elbette tam bağımsızlık meşalesini tutuşturan birinci kıvılcım, vatanın kurtuluşuyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş istikametine atılan birinci adımdır. Türklüğün makus talihi 104 yıl önce Samsun kıyılarından Anadolu’ya dalga dalga uzanacak çaba ruhuyla değişmiştir.

“TEK TARAFLI MÜTAREKE TALEPLERİ REDDEDİLMİŞTİR”

Türk milleti kutlu varlığına ve tarihi haklarına yüksek bir fedakârlık ahlakıyla sahip çıkmış, bu kapsamda tek taraflı ve aleyhe işleyen müzakere ve mütareke dayatmalarını hamasetle reddetmiştir. Ulusal Gayret sırf silahla, sırf sahnelenen kahramanlıklarla, sadece ‘ölürsem şehit kalırsam gazi’ anlayışıyla değil; asırlara sari akılla, usta siyasi hareketlerle, emsalsiz stratejik kararlarla, kuşkusuz sabrın ve sebatın imkânlarıyla kazanılmıştır.

Samsun’dan itibaren muazzam bir heyecanla yakılan Ulusal Uğraş ateşi her şeyden evvel hatırı sayılır bir vaktin mahsulü olan fikri demlenme ve hazırlık sürecinin imrenilecek sonucudur. Bu vesileyle tecessüm eden ulusal direnç Amasya Genelgesi’yle yol haritasını çizmiş, Sivas ve Erzurum Kongreleriyle demokratik güç devşirmiş, 23 Nisan 1920’de de TBMM’nin açılmasıyla birlikte maşeri vicdanda kök salmıştır.

“TÜRK MİLLETİ HİÇBİR VAKİT ZİLLETE KAPILMAMAMIŞTIR”

Türk milleti karanlığın en koyu anında parlak geleceğini hayalden gerçeğe dönüştürmüştür. Ulusal Gayret’in kaynak ve kuvveti zulme ve zillete duyulan legal öfkeyle temellenmiştir. Müstevliler sayıca, siyaseten ve teknolojik imkânlar bakımından ne kadar avantajlı olsa da milletimiz hasımlığa imanıyla direnmiş, nihayet hakkını çiğnetmemiş, onur ve haysiyetine leke düşürmemiştir. Bu tarihi ve ulusal hakikatin dayandığı unsurlar 19 Mayıs 1919’un ilham ve prestijiyle tezahür etmiştir. En başta Aziz Atatürk olmak üzere, Ulusal Çaba kahramanları emperyalizmin insafına sığınmayı akıllarından dahi geçirmemişlerdir.

Siyasi çıkar uğruna, sadece makam ve mevki tutkusu ismine yabancıların kontrol ve denetimine girmek dün olduğu üzere bugün de zillet olarak anılmıştır. Nihayet Türk milleti hiçbir vakit zillete kapılmamıştır.

“FIRSATÇI ACİZLER”

Milli ve manevi kıymetlerden nasiplenmemiş çarpık zihniyetlerin, vatan ve beka kıymetlerini sıkışınca hatırlayanların, üstelik 104 yıl evvel karşımıza geçen zalimlerin bugünkü temsilcileriyle yol yürüyenlerin 19 Mayıs’ın mirasından alacakları tek bir pay olamayacaktır.

Doğrudur, bu aziz vatan sokakta bulunmamış, lakin sokak mantığına, hatalıların keyfine, menfur emellere, terör gayelerine de asla bırakılmayacaktır. Bunun teminatı hem Türk milleti, hem de geleceğimizin tesellisi ve mükafatı Türk gençliğidir. Türkiye Cumhuriyeti pazarlıkla, lütufla, ikramla, siparişle kurulmamıştır. Lakin bu biçimde de Türk ve Türkiye Yüzyılının önüne geçilemeyecek, ket vurulamayacaktır.

Olmayan siyasi gücünü varmış üzere gösterip siyaseti at pazarına çevirenler, kamuoyuyla gün çok talep listeleri paylaşanlar samimi olmadığı üzere ulusal ve ahlaki bedellerle zıt düşen fırsatçı acizlerdir.

“SİNSİ PAZARLIK YAPMA TELAŞI”

“CUMHUR HERKESTİR”

Türkiye’nin krize değil, kucaklaşmaya muhtaçlığı vardır. Türk milletinin kutuplaşmayla geçirecek bir saniyesi bile yoktur. Bu nedenle vakit 85 milyon Türk vatandaşımızın tek yürek olma vaktidir.

Cumhur, herkestir; gerçekten herkes eşittir Türkiye’dir. “Devlet ve Milletiyle, Her Birlikte ve Her Şeyden Evvel Türkiye” takdir ve tercihi mutlak surette öne çıkmalı ve öncelik almalıdır.

Gün, 19 Mayıs 1919’un unsurlarında “Omuz Omuza” buluşma günüdür. Ulusal birlik ve kardeşlik inancıyla Cumhuriyet’in yeni yüzyılına Türkiye mühür vuracaktır.

“GENÇLİK GÖZBEBEĞİMİZ, GELECEK GÜVENİMİZDİR”

Mehmetlerimize kurşun sıkanlarla el ele tutuşanlar siyasetin konusu değil, ulusal güvenlik problemidir ve bunlar 19 Mayıs’ın harika duruşunu idrakten büsbütün yoksunlardır.

Ayrıca ve maalesef demokrasiyi ağızlarından düşürmeyenlerin, milletimizin sandıkta tecelli eden iradesine hakaretler yağdırması, bilhassa depremzede vatandaşlarımıza küfürler savurması affedilemez bir alçaklıktır. Böylesi bir vandallığı görmezden gelmek imkansızdır. Milletimizin hür iradesine savaş açanların despot ve tahammülsüz oldukları artık netleşmiştir. Bu anti-demokrat halin hesabını soracak da tekrar milletimizin ta kendisidir. Açıktır ki, Türk gençliği her şeyin farkında ve şuurundadır.

Gençlik gözbebeğimiz, gelecek inancımızdır. Niyazım odur ki, Türk gençliği evvelemirde varoluş haklarına, canlı gayelerine, tertemiz unsurlarına, dünyada isminden kelam ettiren ülkesine sonuna kadar takviye verecektir. Türk ve Türkiye Yüzyılı Türk gençliğinin iradesiyle tıpkı bir bayrak üzere yükselecektir. Bugünün gençliği geleceğin ulusal serveti, tıpkı vakitte ulusal onurudur. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Türk gençliğini tebrik ediyor, birlikte çok daha güçlü olduğumuzu tabir ediyorum.