Ünivesite hastanelerinde çalışanların özlük haklarında iyileştirme

Ünivesite hastanelerinde çalışanların özlük haklarında iyileştirme

Üniversite hastanelerinde çalışanlar, döner sermayeden daha fazla ek ödeme alacak. Teşvik ek ödemesi yapılırken çalışanın katkısına ve verimliliğine bakılacak.

Üniversite hastanelerinde çalışanların gelirlerinde artış olacak. Personele daha fazla ek ödeme yapılacak. Bu ödeme sabit ek ödeme, taban ödeme ve teşvik ek ödemesinin toplamından oluşacak.

YÖK’ün hazırladığı yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Hastane çalışanlara döner sermayeden yapılan ek ödemelerde iyileştirme olacak. Düzenleme 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak.

Döner sermayeden teşvik ek ödemesi yapılırken personelin görev yaptığı tesiste hizmete katkısı ve verimliliğine bakılacak. Resmi tatil, idari ve nöbet izinleri 7 günü geçmeyen rapor süreleri, hakem hastane tarafından onaylanan rapor süreleri, görev nedeniyle salgın hastalığa yakalananlar ve saldırı nedeniyle alınan izinler de aktif çalışma günlerine dahil edilecek. Böylece personelin ek ödemesi kesilme olmayacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenleme ile üniversite hastanelerinde de Sağlık Bakanlığında yapılan aynı iyileştirmelerin hayata geçirildiğini belirterek şunları kaydetti;

"Bugünkü düzenleme ile sağlanan en önemli iyileştirme, taban ödemenin yapılacak olmasıdır. Bu ödeme, personelin ödüllendirilerek motivasyonunun artırılması amacıyla her ay yapılacak ve çalışanın mesleki faaliyetlerinden bağımsız olarak gerçekleştirilecektir. Sabit ek ödeme ve taban ödemeye ek olarak, teşvik ek ödemesi yapılacaktır. Bu ödeme, personelin görev yaptığı tesiste hizmete katkısı ve verimliliği göz önüne alınarak çalışmalarına karşılık olarak döner sermayeden yapılacaktır. Teşvik ek ödeme de sabit ek ödeme ve taban ödeme gibi sağlık çalışanlarını kapsayacaktır."