Öğrencilere 'takip' sistemi geliyor

Öğrencilere ‘takip’ sistemi geliyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavına başvuru oranının yüzde 95 olduğunu söyledi. Özer, gelecek yıl öğrenciler için okul takip sisteminin devreye konulacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Meclis Plan ve Bütçe komisyonunda bakanlığın bütçe görüşmelerine katıldı.  

Bakan Özer sunumunda yaptığı konuşmasında, okullaşma oranlarının okulöncesinden başlayarak bütün eğitim kademelerinde ilk yüzde 95’in üzerine çıkarıldığını belirtti:

“Bugün gelinen noktada, eğitim faaliyetlerinin toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırıldığı ve evrenselleşmenin tüm eğitim kademelerinde sağlandığı açıkça görülmektedir. 2000’li yıllarda 5 yaşında yüzde 11 olan okullaşma oranı 2022 yılında yüzde 97’ye; ilkokulda okullaşma oranı yüzde 99,63’e; ortaokulda okullaşma oranı ise yüzde 99,44’e yükseltilmiştir.

Okullaşma oranlarındaki artışın en çarpıcı olduğu eğitim kademesi ise ortaöğretimdir. 2012 yılında hayata geçirilen 4+4+4 sisteminin de önemli katkıları neticesinde ortaöğretimde yüzde 44 olan okullaşma oranı yüzde 95’e yükseltilmiştir. Dolayısıyla son 20 yıl, ülkemizin fırsat penceresi olan çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitime katılımının sürekli arttığı bir döneme karşılık gelmektedir” dedi.

“Tüm çocuklarımızın eğitimle buluşmalarını sürdürülebilir kılacağız”

2023’te okullaşma oranını yüzde 100’e ulaştırmak için geniş bir proje başlatacaklarını söyleyen Özer, “Ortaöğretim çağ nüfusunda okullaşmayan tüm gençlerimize tek tek ulaşarak koşullarına uygun okullaşma seçeneklerinden faydalanmalarını sağlayacağız.

Bu çerçevede 2023 yılında tüm eğitim kademelerinde okul terki riski taşıyan öğrencilerimizin tespitine yönelik erken uyarı ve kayıt dışı öğrenci çağ nüfusu için de takip sistemi kuracağız. Amacımız eğitim çağ nüfusundaki tüm çocuklarımızın eğitimle buluşmalarını sürdürülebilir kılmaktır” diye konuştu.