Mesleki ve teknik eğitimde kariyer rehberliği dönemi

Mesleki ve teknik eğitimde kariyer rehberliği dönemi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve üniversiteler iş birliğinde mesleki ve teknik eğitim liseleri ile meslek yüksekokullarının toplumdaki algısını güçlendirecek tanıtım faaliyetleri yürütülecek, bu alanda kariyer rehberliğinin etkinleştirilmesi amacıyla test bataryaları hazırlanacak ve pilot uygulama gerçekleştirilecek.

"2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"na göre, erken çocukluk eğitiminde 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak, esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitim modelleri oluşturulacak; bu amaçla ihtiyaç duyulan ilave derslikler yapılacak.

Bu kapsamda ayrıca, erken çocukluk eğitimi için 12 etkinlik kitabı, 36 hikaye kitabı ve öğretmen kılavuz kitabı pilot olarak seçilen 20 ildeki 200 okulda okutulacak ve bunların etki değerlendirmesine bakılacak.

Güncellenen okul öncesi eğitim programına ilişkin 10 bin öğretmene eğitim verilecek. Halk eğitim merkezleri bünyesindeki 30 oyun odasına araç-gereç ve eğitim desteği sağlanacak.

İmkanları kısıtlı 3 bin 200 ailenin çocuklarına Benim Oyun Sandığım seti dağıtılacak ve setin kullanımı okul öncesi öğretmenlerinin düzenli izleme ve değerlendirme ziyaretleriyle takip edilecek. Erken çocukluk eğitimi etkinliğinin artırılması amacıyla özel eğitim hizmetlerinde model tasarımı yapılacak.

Öte yandan özel yetenekli öğrencilere farklılaştırılmış eğitim ortamlarının sunulduğu Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) bünyesinde 117 yeni anaokulu açılacak.

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalının içeriği öğretim programlarıyla uyumlu hale getirilerek zenginleştirilecek ve portalın etkin kullanımı yaygınlaştırılacak. 2 bin eğitim içeriği EBA’ya eklenecek.

Dijital becerilerin artırılmasına katkı sağlanması amacıyla öğretmenler için 21 çevrim içi eğitim paketi Öğretmen Bilişim Ağı Platformu’nda yayımlanacak. Dijital becerilerin artırılması amacıyla 20 yüz yüze eğitim düzenlenecek.

Türkçe ve yabancı dil öğrenimindeki hedefler

Yabancı dil eğitimine ilişkin materyaller zenginleştirilecek, dinleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarındaki becerilerin tümünü ölçmeye yönelik sistem geliştirilecek. Türkçenin ana dil ve yabancı dil olarak öğretimi ile iki dillilere ve Türk soylulara Türkçe öğretimine yönelik politika belgesi hazırlanacak. Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı gerçekleştirilecek.

İngilizce dilini öğrenmek ve pekiştirmek için web ve mobil uygulaması hazırlanacak.

Afet riski taşıyan 1500 eğitim binası güçlendirilecek

Eğitim yapıları teknolojiye ve çevreye uyumlu, güvenli, ekonomik, estetik, erişilebilir, standartları ve kalitesi yüksek bir mimaride tasarlanacak. Mesleki ve teknik ortaöğretimde eğitim ortamlarının geliştirilmesi amacıyla 6 farklı eğitim yapısı için proje hazırlanacak. Afet riski taşıyan 1500 eğitim binası güçlendirilecek. 1003 öğrenci pansiyonunda mevcut kapalı alanlar iyileştirilecek, atölye, bilgisayar sınıfı gibi faaliyetler için yeni alanlar oluşturulmaya çalışılacak.

Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin eğitim hizmetlerinden istifade edebilmeleri için beşeri ve fiziki imkanlar güçlendirilecek. Öğrenme ortamlarının fiziki altyapısı, öğretim programı ve materyal zenginliği, öz bakım becerileri, bütünleştirme uygulamaları ve rehberlik hizmetlerinin standartları yükseltilecek. Beş özel eğitim sınıfı kurulacak. Özel eğitim uygulama okullarına beş standart uygulama evi yapılacak. Özel eğitim uygulama okullarına 20 beceri uygulama alanı, özel eğitim meslek okullarına 20 meslek edinme atölyesi kurulacak.

Mesleki eğitimdeki hedefler

Mesleki ve teknik eğitimde üretime yönelik yapısal dönüşüm ve istihdam seferberliğine başlanacak.

Vasıflı insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla mesleki ve teknik eğitim ile işgücü piyasası arasındaki bağ güçlendirilecek. Bu kapsamda 245 kurum ve kuruluşla yürütülen 264 iş birliği protokolü izlenecek ve bunların mesleki eğitime katkısı değerlendirilecek.

Mesleki ve teknik eğitimde kariyer rehberliği etkinleştirilecek; mesleki ve teknik eğitim liseleri ile meslek yüksekokullarının toplumdaki algısını güçlendirecek tanıtım faaliyetleri yürütülecek. Bu hedefe yönelik olarak mesleki ve teknik eğitimde kariyer rehberliğinin etkinleştirilmesi amacıyla test bataryaları hazırlanacak ve pilot uygulaması gerçekleştirilecek.