Lale Karabıyık: "Plansız Giden, Eksikleri Görmezden Gelen Bir Eğitim Sistemi ya da Sistemsizliği Var, Yönetilemeyen Bir İktisat Kelam Konusu"

Lale Karabıyık: “Plansız Giden, Eksikleri Görmezden Gelen Bir Eğitim Sistemi ya da Sistemsizliği Var, Yönetilemeyen Bir İktisat Kelam Konusu”

CHP Genel Lider Yardımcısı Lale Karabıyık, “Öğrenci geçinemiyor, burs sorunu var, yoksulluk var, kiralar yüksek, aileler zorlanıyor. Öğrencilerde mezun olunca ‘iş nasıl bulacağım’ ümitsizliği var ve hala bir istihdam programı yok, geçmişte istihdam programı denilen 22 çalışma da boşa çıktı, plansız giden, eksiklerini görmezden gelen bir eğitim sistemi ya da sistemsizliği var, yönetilemeyen bir ekonomi kelam konusu. Tüm bu sıkıntılara tahlil tekliflerimizi söylemiştik fakat gelinen noktada iktidar bu sıkıntıları görmezden geldiği ve eğitimi gelecek jenerasyonları ideolojik olarak şekillendirme gayesi ile yönlendirdiği, fırsat eşitsizliğini ise ortadan kaldırmadığı sürece bu meseleler artarak devam edecektir. Biz ikazlarımızı, tekliflerimizi, doğruları söylemeye devam edeceğiz” dedi.

CHP Genel Lider Yardımcısı Lale Karabıyık, bugün partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Eğitim sistemine dair değerlendirmelerde bulunan Karabıyık, şunları söyledi:

“MEB’İN ŞAPKASINI ÖNÜNE KOYARAK BİTEN DEVRİ DEĞERLENDİRMESİ, GERÇEK MUVAFFAKİYET VE BAŞARISIZLIKLARI GÖRMESİ GEREKİR”

“Okullar tatile girdi, öğrencilerin bir kısmı tatilde, bir kısmı LGS ve YKS sonuçlarına nazaran yeni bir eğitim kurumuna yerleşmeye çalışarak, eğitim hayatını sürdürme dileği içerisinde. Tatil periyodunun öteki değeri ise yeni eğitim-öğretim yılına bir hazırlık süreci olması. Yeni başlayacak olan eğitim-öğretim yılının hazırlıklarının yapılacağı, eksiliklerinin giderilebileceği, daha güzel şartların sağlanabileceği, eğitim-öğretimin kalitesinin arttırılabilmesi, fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi için yapılabileceklerin gerçek planlanması ve hayata geçirilebilmesi için kullanılabilecek en pahalı mühlet tatil periyodu. Yaz devri hazırlığı gelecek eğitim-öğretim yılının nasıl geçeceğini bize gösterir. Bu sürecin çok uygun kıymetlendirilmesi gerekli. Pekala bu süreçte neler yapılmalı, yapılabilmeli? Bugünkü basın açıklamamızda bilhassa bu bahislere yer vermeye çalışacağız. Öncelikle MEB’in şapkasını önüne koyarak biten periyodu değerlendirmesi, gerçek muvaffakiyet ve başarısızlıkları görmesi gerekir. Yeni devirde atamaların kâfi formda yapılabilmesi, en az 100 bin öğretmen ataması yapılması gerekir, emekli olan öğretmen sayısının da dikkate alınması burada kıymetlidir. Yeniden okula yeni başlayacak olan öğrencilerin kayıtları problemsizce halledilebilmesi, velilerden okul gereksinimleri için kayıt parası vs. ismi altında para istenmemesi gerekir. Gelecek yılın ders araç ve gereçlerinin dağıtıma hazır hale getirilmesi, okul binalarının eksiklerinin giderilmesi, tamiratlarının yapılması yeniden yapılacak işlerden bazılarıdır.

“ÖZELLİKLE SARSINTI BÖLGESİNDE VAZİFE YAPAN ÖĞRETMENLERİN BARINMA SORUNU VE KİRA PROBLEMLERİNİN BAKANLIK TARAFINDAN ÇÖZÜLMESİ GEREKİR”

Özellikle 11 vilayetimizi etkileyen Kahramanmaraş sarsıntıları sonrasında çok sayıda öğrencimiz eğitim-öğretimlerine bu vilayetlerin dışında devam etti. O vilayetlerde kalan öğretmenler ve öğrencilerimiz ise eğitim-öğretimlerine sağlam kalan okullar ile barakalarda, çadırlarda ya da süreksiz hedefle tesisi edilmiş binalarda devam etti. Türkiye’de eğitim sisteminde fırsat eşitsizliği yıllardır yaşanırken zati Covid-19 pandemisi de tüm tedbirlere karşın bir öğrenme açığı oluşturmuştu, bu defa de sarsıntı yeni öğrenme açığı ve kaybı ortaya çıkarttı. Telafi programları ise bu açığı kapatmakta maalesef kâfi olamadı. Bu hususta Sayın Bakan sarsıntı öncesinde Hatay’da 14 bin 724 derslik bulunduğunu, sarsıntı sonrası yaklaşık 6 bin 700 dersliğin ya yıkıldığını ya da kullanılamaz duruma geldiğini, hala öğretim yapabilir derslik sayısının 8 bin 45 olduğunu açıkladı. Bulunan tahlil ise konteyner ve çadır sayısını arttırmak oldu, kalıcı tahliller için de yatırım programına konulduğunu daha çok sayıda derslik yapılacağı tabir edildi. Lakin 8 ay sonra ne yapıldı, yetişecek mi, belirsizlikler hakikaten çok fazla. Öteki taraftan bilhassa de zelzele bölgesinde misyon yapan öğretmenlerin de barınma sorunu ve kira problemlerinin bakanlık tarafından çözülmesi gerekir.

“LGS İMTİHANI FIRSAT EŞİTSİZLİĞİNİN NE KADAR DERİNLEŞTİĞİNİ BİR SEFER DAHA GÖZ ÖNÜNE SERİYOR”

Yine değerli bir başlık LGS imtihanıydı. Bu imtihan fırsat eşitsizliğinin ne kadar derinleştiğini bir sefer daha göz önüne seriyor. Neden derseniz; hem her yıl LGS ile okullara giriş sayısı azalsaydı ya da LGS ile öğrenci alan kurum sayısı azalmış olsaydı okullar ortasındaki nitelik farkları azalıyor diyebilecektik. Halbuki tam aksisi artış gösteriyor, bu da okullar ortasındaki nitelik farklarının artması, birebir vakitte fırsat eşitsizliğinin de artması manasında yorumlanabilir. Tabi birebir vakitte birinci kez MEB nitelikli okul-niteliksiz okul tarifini icat etti ki yıllar sonra yalnızca mecburî eğitim kapsamındaki okullarda değil yükseköğretim de de nitelikli-niteliksiz kısım ya da alanlar tanımlandı. Barajın kaldırılması ve sonrasında muvaffakiyet sırasının geçerli olduğu ve olmadığı alanlar gruplandırılmasında meslek kümeleri, alanlar nitelikli-niteliksiz olarak sınıflandırıldı.

“İKTİDAR ANAYASA MAHKEMESİ KARARINI BEKLEMEDEN ÖĞRETMEN ÖRGÜTLERİYLE YAN YANA GELEREK YENİ BİR MESLEK KANUNU HAZIRLAMALIDIR”

Bir başka değerli husus da bu, hiç görüş alınmadan, tenkitlere kulak tıkayarak çıkarılmıştı. Artık ise yeni bir meslek kanununa gereksinim var; Meslek Basamakları Sistemi’nin kaldırılması gerekir. Yani İktidar Anayasa Mahkemesi kararını beklemeden öğretmen örgütleriyle yan yana gelerek yeni bir meslek kanunu hazırlamalıdır. Uzman ve başöğretmenlik kaldırılmalı, unvanlar için belirlenen fiyatlar başvurma şartı için aranan kıdem ve derecedeki tüm öğretmenlere verilmelidir. Öğretmenliğin apoletlere değil, meslek olarak güçlendirilmeye muhtaçlığı vardır.

“ÇEDES PROTOKOLLERİ ÇABUCAK SONLANDIRILMALIDIR”

6 yaşından 19 yaşına kadar zarurî eğitim uygulaması yapan bir ülkeyiz, çocuklarımızı korumak da Cumhuriyetimizin kuruluş unsurlarından biridir. Okullar öğrenci ve öğretmenlere aittir. Öğrenci ve öğretmenlerin dışında sınıflara öbür bireylerin girmesi, okulların asıl işi eğitim olmayan kurumlarca faaliyet alanı haline getirilmesi gerçek değildir. ÇEDES protokolleri çabucak sonlandırılmalıdır. Bu mevzuda ısrar edilmesi, devam ettirilmesi siyasal ve toplumsal kutuplaşmanın okullara daha fazla taşınması manasına gelmektedir. Bu eğitime olumsuz bir darbe daha getirecektir.

“MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 200 BİN ÖĞRETMENİN SESİNİ DUYMASI GEREKİR”

Yeni öğretim yılına hazırlanırken Ulusal Eğitim Bakanlığı 200 bin öğretmenini sesini duyması gerekir. Bir kamu hizmeti, bir özel kuruluşa devredilse bile tekrar kamu hizmetidir ve kamuda geçerli olan kararlar onun için de geçerli olmak zorundadır. 2014 yılında 6528 sayılı kanunun 14.maddesi ile kaldırılan cümle şu; “Okullarda yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmeti yapanlara, kıdemlerine nazaran dengi resmi okullarda ödenen aylık ile toplumsal yardım kapsamındaki ek ödeme meblağlarından az fiyat verilemez.” Bu kanun kararının kaldırılmasıyla özel okullarda çalışan öğretmenler minimum fiyata mahkum edilmiş oldu, hatta minimum fiyatın altında çalışan öğretmen olduğu bilgilerini de alıyoruz.

“PLANSIZ GİDEN, EKSİKLERİ GÖRMEZDEN GELEN BİR EĞİTİM SİSTEMİ YA DA SİSTEMSİZLİĞİ VAR, YÖNETİLEMEYEN BİR İKTİSAT KELAM KONUSU”

Yüksek öğretimde ise esasen problemlerin biriktiği, nitelik kaybı yaşayan bir yüksek öğretim sisteminden bahsediyoruz. Memleketler arası ortamda muvaffakiyet sırasında gerileyen, her geçen gün öğrencisinin de öğretim elemanı ve akademisyeninin de mutsuzlaştığı, umutsuzlaştığı, öğrenci ve akademisyenin aidiyet hissini yitirdiği, atanmış rektörleriyle her geçen gün olumsuz uygulamaların, ilan ve atamaların sayısının arttığı bir sistemden kelam ediyoruz. Saraya bağlı karar veren, gençlerin azamî faydası, üreten bir Türkiye’nin kalkınma stratejisine yönelmeyen bir sistemden bahsediyoruz. Ne gördük MEB sarsıntı sonrası okulları bir biçimde devam ettirirken, YÖK eğitimi durdurdu, sonra yurtları boşalttırıldı, uzaktan eğitime geçti, sık sık karar değişikliği ve uygulama farklılıkları da yaşanarak öğrenciler mağdur edildi. Gerisinde yeni bir eğitim devri başlarken meseleler tekrar görmezden geliniyor, başarılıymış görünümü sergilenmeye çalışılıyor, yurt sorunu, barınma sorunu yokmuş üzere gösteriliyor. Bu hususta odadaki yatak sayıları arttırılarak kapasite yaratılması muvaffakiyet üzere anlatılıyor. Öğrenci geçinemiyor, burs sorunu var, yoksulluk var, kiralar yüksek, aileler zorlanıyor. Öğrencilerde mezun olunca ‘iş nasıl bulacağım’ ümitsizliği var ve hala bir istihdam programı yok, geçmişte istihdam programı denilen 22 çalışma da boşa çıktı, plansız giden, eksiklerini görmezden gelen bir eğitim sistemi ya da sistemsizliği var, yönetilemeyen bir iktisat kelam konusu. Tüm bu sıkıntılara tahlil tekliflerimizi söylemiştik lakin gelinen noktada iktidar bu meseleleri görmezden geldiği ve eğitimi gelecek jenerasyonları ideolojik olarak şekillendirme maksadı ile yönlendirdiği, fırsat eşitsizliğini ise ortadan kaldırmadığı sürece bu problemler artarak devam edecektir. Biz ikazlarımızı, tekliflerimizi, doğruları söylemeye devam edeceğiz.”

Kaynak: ANKA / Yeni

Escort İzmir - Escort Aliağa - Escort Balçova - Escort Bayındır - Escort Bayraklı - Escort Bergama - Escort Beydağ - Escort Bornova - Escort Buca - Escort Çeşme - Escort Çiğli - Escort Dikili - Escort Foça - Escort Gaziemir - Escort Güzelbahçe - Escort Karabağlar - Escort Karaburun - Escort Karşıyaka - Escort Kemalpaşa - Escort Kınık - Escort Kiraz - Escort Konak - Escort Menderes - Escort Menemen - Escort Narlıdere - Escort Ödemiş - Escort Seferihisar - Escort Selçuk - Escort Tire - Escort Torbalı - Escort Urla