Fransa'da hükümet 2023 bütçesinin oylanmadan geçmesi için yetki kullandı

Fransa’da hükümet 2023 bütçesinin oylanmadan geçmesi için yetki kullandı

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 2023 bütçesinin tamamının mecliste oylama yapılmadan geçmesini sağlamak için Anayasa’nın 49’ncu maddesinin 3’üncü fıkrasını uyguladı.

Borne, 2023 bütçesinin tamamının Ulusal Mecliste oylanmadan geçmesi amacıyla Anayasa’nın ilgili maddesini uygulamaya koydu.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ) partisi hükûmete karşı gensoru önergesi vereceğini duyurdu.

Hükümet, 2 haftada 4’üncü kez aynı maddeyi kullandı.

Anayasa’nın 49. maddesinin 3. fıkrası

Anayasa’nın 49. maddesinin 3. fıkrası, bir yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclis’ten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi vermesine imkan sağlıyor.

Gensoru önergesi, meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor. Bu önerge, çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senatonun önüne geliyor.