Çin menşeli bazı ürünlere damping önlemi uygulanacak

Çin menşeli bazı ürünlere damping önlemi uygulanacak

Çin menşeli, belirli mensucat veya tekstil ürünleri için kilogram başına azami 5 dolar damping önlemi uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "suni veya sentetik liflerden belirli mensucat veya tekstil ürünü" için yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Soruşturma sonucu, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.

Söz konusu ürün için yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin kilogram başına azami 5 dolar olarak (CIF bedelinin yüzde 42,44’ü oranında) uygulanmasına karar verildi.