Atatürk periyodunda kurulan partiler nelerdir? Atatürk devrinde kurulan siyasi partiler hangileri?

Atatürk periyodunda kurulan partiler nelerdir? Atatürk devrinde kurulan siyasi partiler hangileri?

Atatürk devrinde kurulan partiler nelerdir? Atatürk devrinde kurulan siyasi partiler hangileri? sorularına karşılık aranıyor. CHP, Atatürk’ün liderliğinde ülkenin çağdaşlaşması için çalıştı ve Türkiye’nin birinci anayasasını hazırlayarak, bayanların seçme ve seçilme hakkını tanıdı. Fakat, 1945 yılında çok partili siyasi sisteme geçiş yapıldıktan sonra CHP dışında öbür siyasi partilerin de kurulmasına müsaade verildi.

ATATÜRK PERİYODUNDA KURTULAN PARTİLER NELERDİR?

Atatürk’ün vefatından sonra Türkiye’de siyasi partilerin çeşitliliği arttı ve farklı ideolojilere sahip partiler ortaya çıktı. 1950 yılında Demokrat Parti (DP) iktidara geldi ve 10 yıl boyunca ülkeyi yönetti. DP’nin iktidara gelmesi, Türkiye’nin çok partili sisteminin işlediğinin bir göstergesi olarak kabul edilir.

Atatürk periyodunda siyasi partilerin kurulması, Türkiye’nin demokratikleşme sürecinde kıymetli bir adım olarak kabul edilir. Bu süreç, ülkenin çağdaşlaşma ve gelişme gayeleri doğrultusunda atılmış kıymetli bir adımdır. Bugün Türkiye’de çeşitli siyasi partilerin bulunması, Atatürk’ün öncülüğünde başlatılan bu sürecin kıymetli bir sonucudur.