Aile Danışmanlığı ile 85 bine yakın başvuru sahibine hizmet verildi

Aile Danışmanlığı ile 85 bine yakın başvuru sahibine hizmet verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan “Aile Danışmanlığı” hizmeti ile 2012 yılından bugüne kadar 84 bin 808 başvuru sahibine ulaşıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, aile bireylerini güçlendirmek, aile içi ilişkileri düzenlemek, aile bireylerinin iletişim, stresle baş etme, problem çözme becerilerini geliştirmek, evliliğin işleyişinde yaşanan ya da yaşanması muhtemel sorunların çözümüne destek olmak amacıyla Aile Danışmanlığı hizmeti verilmeye başlandı.

Aile Danışmanlığı ile aile üyelerinin, çeşitli sorunlarla başa çıkma becerilerini geliştirerek, ailenin tüm üyeleri için sağlıklı bir ortam sunması amaçlandı.

Bakanlık tarafından 2012’den bugüne kadar gelen 84 bin 808 başvuru sahibine Aile Danışmanlığı hizmeti verildi.

e-Devlet üzerinden randevu verilmeye başlandı

Türkiye genelinde, Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlükleri ve sosyal hizmet merkezlerindeki (SHM) uzman personel aracılığıyla başvuranlar, bu hizmetten ücretsiz faydalandı.

Aile Danışmanlığı hizmetinden yararlanmak için 18 Kasım 2019’dan itibaren e-Devlet üzerinden de başvuru yapanlarla irtibata geçilerek randevu verilmeye başlandı.

İl müdürlüklerinde veya SHM’lerde görevli, aile danışmanlığı sertifika eğitimleri ile temel ve süpervizyon eğitimlerini tamamlayan uzman meslek elemanları tarafından sunulan hizmetle, çiftlerin aile içi iletişim konularında yaşadıkları sorunlarla baş etmelerine destek olmak, sorun çözme yeteneklerini artırmak amaçlanıyor.

3 temel başlık altında hizmet veriliyor

Aile Danışmanlığı ile Boşanma Süreci Danışmanlığı ve Bireysel Danışmanlık olmak üzere 3 temel başlık altında hizmet veriliyor. Danışmanlık, ilk, orta ve son olmak üzere genel anlamda 3 ana bölüme ayrılıyor. İlk evre, aile bireyleriyle ilk temasın gerçekleştiği, aile ile ilgili temel bilgilerin toplandığı, ailenin mevcut dinamiklerinin ve fonksiyonlarının değerlendirildiği aşamayı oluşturuyor.

Orta evre, aile içinde değişim yönünde ilk evrede koyulan hedeflere ulaşmak için adımların atıldığı, yeni tutum ve davranışları denemek için aile bireylerinin motive edildiği ve bilgilendirildiği süreci içeriyor.

Son evrede ise aile bireylerinin karşılıklı olarak elde ettikleri kazanımları nasıl sürdürecekleri ve gelecekte karşılaşacakları benzer zorluklarla nasıl başa çıkacaklarını belirlemek üzerine danışmanlık süreci yürütülüyor.

Danışanların hizmetten memnuniyet oranı yüzde 90

Bu arada, Aile Danışmanlığı hizmetinden faydalananlar tarafından hizmetin değerlendirilmesi için "Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı Hizmetinin Değerlendirilmesi Projesi" kapsamında yapılan araştırmada, danışanların hizmetten memnuniyet oranı yüzde 90 olarak belirlendi.